• Pustak Ceramiczny Porocerm 11,5

    Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy ścian działowych osłonowych , także do zastosowania jako osłona wieńca.Pustak ceramiczny 11,5 murowany jest na „pióro-wpust” , dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych. Grubość ściany: 11,5 cm.

  • Pustak Ceramiczny Porocerm 25

    Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych. Pustak ceramiczny 25 murowany jest na „pióro-wpust” , dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Grubość ściany: 25 cm.